stránka se připravuje

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup licencí k užívání software prostřednictvím stránek www.shop-editor.com a www.dnatron.com, které provozuje firma  Samir Selmi se sídlem Skelná 59, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 74287362 (dále jen „Prodávající“). Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „Kupující“).

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

III. Objednávání

Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění a zaslání veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v elektronickém objednávkovém formuláři. Přijaté objednávky jsou závazné. Po vytvoření objednávky obdrží zákazník informační mail, ve kterém je uvedený postup aktivace licence.

IV. Ceny

Prodávající není plátcem DPH, ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou koncové. Součástí dodávky je faktura v elektronické podobě (PDF soubor zaslaný emailem).

V. Dodací podmínky

dodání elektronickou cestou – software se dodává elektronickou cestou (stažením z internetu). Odkaz pro stažení software je dostupný na stránkách konkrétního produktu.

VI. Platební podmínky

Bankovním převodem/hotově na přepážce banky – údaje potřebné k platbě naleznete v potvrzení objednávky. Postup aktivace software odešleme, jakmile nám bude částka připsána na náš účet. Lhůta zaslání aktivace je 1 pracovní den od přijetí platby. Dodací a platební podmínky jsou platné pouze pro platební styk a dodání v rámci České republiky.

VII. Záruční podmínky

Prodej a servis:
Prodej licencí, záruční i pozáruční servis, vyřizování reklamací a veškerou komunikaci s kupujícím zajišťuje prodávající přes www.shop-editor.com a www.dnatron.com.
Záruka:
Prodávající zaručuje, že program pracuje v souladu s jeho popisem obsaženým v souvisejících materiálech. Záruka je poskytována pouze v případě, že program bude provozován v souladu s doporučením prodávajícího. Pokud během šesti měsíců ode dne nabytí licence kupující zjistí chování software, které odporuje popisu v souvisejících materiálech, předá prodávajícímu přesný popis zjištěné závady. V případě, že se jedná o závažnou závadu, která zabraňuje využívání software v souladu s jeho popisem v souvisejících materiálech, prodávající umožní kupujícímu neprodleně a bezplatně přístup k opravené verzi software.
Omezení odpovědnosti:
Kromě výše uvedené záruky je software dodáván „tak, jak je“, tj. bez záruk jakéhokoliv druhu. Prodávající v žádném případě není zodpovědný za jakékoliv škody vzniklé kupujícímu používáním software. Odstoupení od smlouvy není možné. Doporučujeme, aby kupující před zakoupením licence důkladně vyzkoušel zkušební/demo verzi software.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetové prodejny, není-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky, se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem.