EKO-POKLADNA

snadno ovladatelný Pokladní systém. Pro OSVČ, obchody a restaurace.

daňová evidence, fakturace, pokladna, Objednávky, sklad, EET a CRM

Zde je několik náhledů ze součastné verze: